Pocztek
  
WITAMY NA STRONIE HODOWLI 
JAMNIKÓW DUGOWOSYCH MINIATUROWYCH 
I KRÓLICZYCH
Z Naka Rodem